Øyenvitne-undervisningsressurser

Her gir vi noen eksempler på undervisningsopplegg og læringsressurser som kan benyttes i forbindelse med besøket av foredragsturneen Øyenvitne.


Fjellrev

Fjellreven er karakterisert som kritisk truet i Norge. Til tross for fredning i over 80 år har bestanden vært i vedvarende tilbakegang.

Faktaark om fjellrev fra Artsdatabanken

Lær også mer om Børgefjell, der lemenpulsen slår og fjellreven yngler. Faktaark fra NINA (Norsk Institutt for naturforskning)  


Miljølære

Miljolare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som elever kan gjennomføre i sine nærområder. Resultatene av undersøkelsene legges inn i en felles database som gjør det mulig å sammenligne egne og andres observasjoner.

Artsobservasjoner

Som en del av foredraget oppfordres lærerne til å engasjere elevene i å ta i bruk naturen som klasserom og blant annet la elevene samle inn data om ulike arter.

I Naturmangfoldåret kan skoleelever være med i innsamlingsdugnaden for artsprosjektet. Hittil har elever bidratt med 400 000 observasjoner av dyr, planter og insekter. Observasjonene legges inn på www.miljolare.no/artsobservasjoner.

Klima

I forbindelse med temaene i Øyenvitne, kan man også velge i aktiviteter under temaene: Klima og luftkvalitet.  


Klimatoppmøte i skolen

Hvor store klimakutt må til? Og hvem skal kutte mest? Et nytt rollespill om klima skal gi norske skoleelever kunnskap om klimautfordringene.
Klimatoppmøte i skolen er et mini-klimatoppmøte der elevene deles opp i grupper som representerer ulike land. Elevene får øvelse i å samarbeide, utvikle argumenter, diskutere og ikke minst en bedre forståelse av global oppvarming og internasjonale forhandlinger om klima.


Naturfag.no

Forslag til nettressurser fra naturfag.no om klima som kan benyttes.

Her er noen søketips for naturfag.no:

Gå inn på:
http://www.naturfag.no/laringsressurser/lp_sok.html
Kryss av for undervisningsopplegg og kryss av for ungdomstrinn,hovedområde Mangfold i naturen og Naturfag Vg1, hovedområde Mangfold i naturen. Da får dere opp ca. 60 undervisningsopplegg. Krysser dere av for noen aktuelle kompetansemål får dere snevret inn søket mer.