Global oppvarming

Menneskelige utslipp av drivhusgasser gir en forsterket drivhuseffekt som øker middeltemperaturen på kloden. Dette truer blant annet isbjørnen i Arktis fordi isen den lever og jakter på kan smelte bort. Global oppvarming er et undervisningsprogram for ungdomstrinnet og Naturfag Vg1, uutviklet av Viten.no.

Her kan du ved hjelp av animasjoner og interaktive oppgaver lære om drivhuseffekten og hvordan forskere bruker klimamodeller for å forutsi hvordan klimaet kan bli i framtiden. Du får også mulighet til å prøve ut en slik klimamodell og på bakgrunn av dette se hvordan klimaet i Arktis kan bli fram til år 2100.  

Bokmål

Oppgaver for skoleklasser: Skriv artikkel

Mer: www.viten.no/globaloppvarming

Nynorsk:

Oppgåver for skoleklasser: Skriv artikkel

Meir: www.viten.no/globaloppvarming/nynorsk

Vitenprogrammet "Global oppvarming" er utviklet av:
Wenche Erlien, Viten og Naturfagsenteret, Vitengruppen, Petter Haugneland, CICERO Senter for klimaforskning.